Tenester

 


Alt innan tømrararbeid, både mindre og større arbeid innvendig og utvendig.  Levering av trelast og byggjevarer. Vaktmeistertenester.Tømrararbeid

- alt innan tømrararbeid

 • Rehabilitering
 • Ombygging og tilbygg
 • Oppføring av hytter
 • Oppføring av terrasse og garasje
 • Takarbeid
 • Nybygg
 • Montering av vinduer og dører
 • Garasjer
 • Naust
 • Prosjektering, byggesøknader

Vaktmeistertenester

Innandørs og utandørs

 • Klipping av gras
 • Mindre malingsarbeid
 • Tilsyn av hytter, hus og eigedom
 • Tilkjøring av ved
 • Fjerning av div. avfall
 • Div. Transportoppdrag
 • Levering av jord, sand, grus m/tilhenger
 • Trefelling/skogrydding
 • Servicepakke for hus, hytter, eigedom.
 • Mindre snørydding/strøing
 • Div arb. ATV m/henger
 • Div. arb bil m/henger
 • Rydding ute/inne
 • Div. mindre murerarb.
 • Div. mindre forskalingsarb.
 • Rivingsoppdrag ute/inne
 • Hjelp ved skade på eigedom