Rehabilitering av hus, Mjømna

29.10.2019

Sommaren 2019, nye vindu, ny kledning, isolasjon, vindskeier på ark, takrenner etc.